Our Students > Batch in 2019 > KIM JI HWAN

KIM JI HWAN

KIM JI HWAN

KIM JI HWAN

Batch in 2019: Cadet Line Training Program (Training Center belong to Pan Pacific Airlines)


Comments


Related


HWANG YONG HWAN

CHOI SUNG JIN

KIM SUNG JAE

AHN SIHYO